כל קבלן, יזם או בעל נכס המבצע הקמת מבנה חדש מכירים את הטופס לו כולם כל כך מחכים.
הטופס שהינו חלק משרשרת אישורים שונים של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, איננו אישור רשמי לאכלוס של הנכס אבל הוא מהווה אישור זמני, כזה המותיר לבעליו לעשות בו את השימוש המיועד לנכס. הפרמטרים אשר נבדקים במתן טופס ארבע, בעיקרם נעשים על מנת לוודא כי בניית הנכס אכן נעשתה תחת האישורים הרלוונטיים, ובמידה ולא טופס ארבע מותיר לבעל הנכס זמן בכדי לעמוד בהם בשנית. אך מה הם התנאים לקבלת הטופס? האם המרחק שבין טופס 4 לטופס 5 הוא כל כך גדול?

אישורים לטופס 4

כמו שציינו מעל חלק מהאישורים שיצטרך בעל הנכס או הקבלן להמציא יהיו מבעלי מקצוע שונים, החל מרמת התשתיות ועד לסוג הבטון, אטימות המבנה וכו. אי קבלה של טופס ארבע יכולה להיות גורם מעכב עבור בתי עסק וגם עבור קבלנים אשר אמונים על בניית מבנה מגורים, לכן בכדי לקבל את האישור ולהימנע מעיכובים כאלו ואחרים אלו הם האישורים שחייבים בטופס 4

 • מים
  אישור מתאגיד המים ברשות המקומית, כי המבנה אכן מוכן לחיבורים השונים
 • גז
  אישור מחברת הגז כי מערכות הגז נמצאו תקינות במבנה
 • מכבי אש
  אישור ובדיקת עמידות בכל התקנים מטעם מכבי האש
 • קונסטרקטור
  אישור על איכותו של הבטון
 • מכון תקנים
  אישור ווידאו כי מרחבים מוגנים אכן אטומים
 • מבנים
  אישור כי המבנים אשר שימשו לבנייה או למגורי עובדים, אכן פונו מאזור הבניין
 • חשמל
  אישור מחברת החשמל כי הבניין עומד בתקנים ומוכן לחיבור
 • מהכנס
  אישור ממהנדס מוסמך כי הבניין אכן ראוי למגורים.

אישורים שונים

מלבד כל אלו יכולה העירייה או הוועדה המקומית/מחוזית להחליט על אישורים נוספים כמו: עמידה בדרישות נגישות, בנייה ירוקה, רישום זיקות הנאה במרשם מקרקעין ואישור מועדה לשימור כי בניין זה איננו זקוק לשימור. האישורים הללו יכולים להשתנות בהתאם לוועדה המקומית ולסוג הנכס, לכן הגשה מומלץ לבצע בדיקה מקיפה של כל האישורים הרלוונטיים על מנת לחסוך בזמן ככל הניתן.