במדרש תנחומא מסופר, שעני קידש את בת המלך שלמה, בא עליה כדרך כל אדם ונתעברה ממנו. (כ"י ג' של מדרש תנחומא, במבוא למהדורת בובר, וילנה תרמ"ה). ביאליק הרחיב את האגדה המקורית, שלמה המלך מתבשר שבתו האהובה, עתידה להינשא לאדם עני. על מנת לסכל את הגורל, הוא כולא את בתו במגדל גבוה בלב ים. אולם, נער עני, אך חכם ומשכיל, נקלע לאי לאחר שנרדם בתוך נבלת שור, וזו מובלת לגג המגדל על ידי נשר. הנער ובת המלך מתוודעים זה לזו ואף מתחתנים. הדבר נודע לשלמה המלך שמגלה כי לא ניתן להערים על הגורל, ומברך בסופו של דבר על הנישואין ועל חתנו החכם.

דורות של תלמידים למדו את האגדה, כשהלקח המתבקש בסופה, עני או עשיר, זהו מצב מדומה! העשיר לעולם לא יהיה עשיר מספיק ואפילו ימות כשמחצית תאוותו בידו. העני, לעומתו, יישאר עני, כי אין לו אגו מספיק ענק, כדי להערים על אחרים ולנצל הזדמנויות. בשנים האחרונות, גברו הפערים הכלכליים בעם ישראל עד כדי פילוג העם. שלטון ה"אליטות", המנהלים את ענייני המדינה, גרם לכך שרוב העם עובד, משלם מיסים כחוק, אך אינו מתקדם בהתאם ליגיעה שהוא משקיע. המלך שלמה בדומה לאליטות בישראל, טעה לחשוב שבידיו להפוך סדרי עולם, ועל ידי כוח וכסף יוכל להמשיך ולשלוט, אך הנה הגיע שחקן חדש למגרש וטרף את הקלפים. 

כיום, וירוס הקורונה יכול ליצור איחוד בעם ישראל ולגשר על כל הפערים. התרופה האמיתית לעם ישראל היא שוויון בין כל חלקי העם, שלא יטעה המלך לחשוב שתלמיד חכם מפשוטי העם, אינו ראוי, נהפוך הוא, על ידי חיבור כל שדרות העם נוכל לחוש מה שחשה שפחה על המים בזמן יציאת מצרים. במדרש מכילתא, (דשירה, בשלח פרשה ג') "שראתה שפחה על הים, מה שלא ראו ישעיה ויחזקאל בן בוזי במעשה המרכבה". ופירוש, בים סוף, ראו כל בני ישראל את הניסים האמיתיים של אלוהים. לא מפי השמועה ולא מפי הנביאים. שיחזקאל ראה מה שראה בעיני רוחו, ואותה שפחה ראתה זאת בעיני בשר ודם. ככל שהיה הדור קרוב יותר לאברהם הייתה לו תפיסה רוחנית יותר גבוהה, ולא הייתה בעיה להאמין בחיבור ללא כל סייגים. 

אנו רחוקים שנות דור מאברהם ומהחיבור שהביא לעולם, לכן קשה לנו להאמין ללא סייגים שאחדות בעם ישראל, היא התרופה היחידה למצב הקשה בו נמצא העולם כיום!. "ואהבת לרעך כמוך – ואהבת את השם אלוקיך" זה היינו הך!