מקובץ אנשים לעם אחד

עם ישראל הוא לא עם ככל העמים, זו קבוצה שנוצרה מקבוצות שונות. מה שחיבר ביניהם זו המטרה לגלות את חוק הבריאה, חוק האחדות והאהבה. לפי המסופר בתורה, כל האנושות היתה עם אחד עם שפה אחת. לאחר נדודים, האנשים קבעו מושבם בארץ שנער, שם הם בנו עיר גדולה שבה יהיה מגדל המתנשא לשמים, הלא הוא מגדל בבל. הדבר לא היה לרוחו של בורא עולם והוא בלבל את השפה כך שהאנשים לא יוכלו לתקשר אלה עם אלה. האגו קפץ, האנשים החלו להתייחס לא יפה זה אל זה. כתוצאה מכך התגלו קשיים בכל תחומי החיים. החל פיזור אנשי העיר ברחבי העולם. האנושות התחלקה ל-70 אומות ול-70 לשונות שלא ידעו איך לתקן את הפילוג שנוצר.

אברהם אבינו, שגילה את האלוהות האחת, הלך וקיבץ סביבו רבים שהבינו אותו ואת דבריו. הוא פנה אליהם והציע להם את הדרך לתיקון הקלקול שנוצר. אליו הצטרפו אנשים מ-70 האומות, אנשים שלנגד עיניהם עמדה המטרה לגלות את חוק הטבע, את האלוהות שהיא אחדות של אהבה. אברהם לימדם שהמציאות הנראית בעיניים האנושיות היא מדומה והנפרדות שהם רואים בעיניים הגשמיות היא בדויה. למעשה יש אחדות מופלאה. אברהם לימדם שיש בטבע מקור אחד שאותו עלינו לחקור ולגלות ואליו להידמות. להתחבר בחזרה לאחדות אחת. קבוצת האנשים הזו שהצטרפה אל אברהם היא "עם" ישראל המורכב מ-70 אומות העולם. מאז ימי אברהם תפקיד אותה קבוצה, דהיינו עם ישראל שכאמור הוא לא עם, אלא קובץ אנשים מ-70 אומות עם מטרה משותפת לחזור לאחדות ולהנחילה לכל האנושות. 

מאז ימי אברהם ה"עם" שלנו עבר כל מיני מצבים. עליות, ירידות. שנאת חינם, חורבנות הגליות ושיבות. ה"עם" שלנו הלך והתרחק מהאלוהות ומכח הטבע האחד. העם שלנו התרחק מהתפקיד שלו נועד ושכח שהוא אמון על האחדות בעבור האנושות כולה. למרות שזה נשכח מהעם תוכנת החיבור והאחדות נמצאת בצורה סמויה בדנ"א של ה"עם". ה"עם" שלנו מופקד על חוכמת החיבור ויצטרך להנחילה לכל אומות העולם. 

ככל שנמהר להתעסק בתפקיד שלנו נצליח להרחיק מעמנו ומכל האנושות ייסורים. נצליח לקרב את כל העולם למקום טוב יותר עבור כולם. אנחנו נמצאים בדור האחרון, בדור שיכול להאיץ את הטוב בעולם. נקווה שכמה שיותר אנשים וכמה שיותר מהר נעשה את השיפט הזה ונעבוד על שינויים פנימיים בקרבנו, לדאגה לערבות, לאהבה מעל השנאה, לאחדות מעל נפרדות ונהיה ראויים סוף סוף להיקרא עם ישראל.